Kavel perceel
Bouw- grond

 

Disclaimer.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op www.bouwgrond.com.

Voorwaarden:
Uiteraard garanderen wij dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid, bij het samenstellen van de site en alle te verstrekken informatie, in acht is en wordt genomen. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden, met betrekking tot de site en de informatievoorziening, op welke grond dan ook (bijvoorbeeld door gewijzigde wetgeving), kunnen www.bouwgrond.com en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

Copyright:
Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intelectueel eigendomsrecht van de makers ervan, niets mag/ kan door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van www.bouwgrond.com is verkregen.

Privacy statement:
Bouwgrond.com, heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij Uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij met persoonlijke informatie omgaan.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres en email ).

Het doel van het registreren van persoonsgegevens is het op maat kunnen leveren van informatie aan onze bezoekers.

Alle gegevens die door bouwgrond.com worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die U aan bouwgrond.com geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Wij houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Bouwgrond.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.