Kavel perceel
Bouw- grond

 

De koopakte     (dit wordt ook wel  "de voorlopige koopovereenkomst" genoemd)   

Na overeenstemming tussen beide partijen over de belangrijkste punten dient er een koopakte opgemaakt te worden.

De koopakte is de akte waarin de verkoper en de koper de afspraken die ze gemaakt hebben met betrekking  tot de koop en verkoop van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een perceel grond) schriftelijk vastleggen. De koopakte wordt ook wel genoemd "voorlopige koopovereenkomst", het woord voorlopig wordt in de praktijk geregeld te ruim uitgelegd het voorlopige slaat alleen op de ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopakte. Het woord voorlopig betekent dus niet dat u zomaar weer van de koop af kunt, ofwel het contract zou kunnen ontbinden. U kunt de koop alleen ontbinden op grond van de ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopakte (voorzover ze zijn opgenomen). Voorbeelden van geregeld gebruikte ontbindende voorwaarden zijn: 

  • de voorwaarde waarbij de koper de overeenkomst kan ontbinden indien een passende financiering niet mogelijk blijkt;
  • de voorwaarde waarbij ontbinding mogelijk is op grond van andere redenen welke vooraf overeen gekomen zijn;

De koper en of de verkoper worden in deze fase vaak begeleid door een makelaar en deze zal in de meeste gevallen zorg dragen voor het opstellen van de koopakte. Ook kunt u bij de notaris terecht voor het opstellen van de koopakte indien u geen makelaar in de hand heeft genomen.

Nadat de koopovereenkomst is getekend door beide partijen dient het volgende te gebeuren:

  • u, of in de meeste gevallen de makelaar, stuurt de koopakte naar de notaris;
  • u dient zorg te dragen voor financiering;

Op het moment dat de notaris de koopakte ontvangt zal hij overgaan tot het opstellen van de akte van levering en indien u een hypotheek afsluit, eveneens tot het opstellen van de hypotheekakte.

 


De akte van levering   (dit wordt ook wel  "de transportakte" genoemd)

Na het tekenen van de koopakte bent u er dus nog niet, u bent nog geen eigenaar van de onroerende zaak. Om eigenaar te worden dient u bij de notaris een akte van levering te ondertekenen. Door ondertekening van deze akte vindt de feitelijke levering van verkoper naar koper plaats. Om de levering compleet te maken zal de notaris nadat de ondertekening van de leveringsakte heeft plaatsgevonden uw akte inschrijven bij het kadaster. Het kadaster registreert onder andere elke overgang van een onroerende zaak zodat u nadat de stukken zijn ingeschreven daar te boek staat als eigenaar. Overigens is het kadaster een openbaar register, dat betekent dat eenieder kan zien dat u de eigenaar bent.

Op het moment van ondertekenen van de leveringsakte dient u ook de financiering in orde te hebben. Meestal dient hiervoor een recht van hypotheek gevestigd te worden. Voor de vestiging van dit recht van hypotheek dient u een hypotheekakte bij de notaris te ondertekenen.


De hypotheekakte

In de meeste gevallen dient voor de financiering van de door u aangekochte onroerende zaak een recht van hypotheek gevestigd te worden. De reden is dat de financier (de bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds) u niet z˛maar grote geldbedragen uitleent. De bank wil voor de te verstrekken gelden zekerheid terug hebben en dat is het recht van hypotheek.

Het recht van hypotheek houdt in het kort in dat mocht u in betalingsproblemen komen ten opzichte van de bank, de bank gerechtigd is uw onroerende zaak in het openbaar, op een veiling, te verkopen. Van de opbrengst wordt, voorzover mogelijk, uw schuld aan de bank voldaan. 

Dit recht van hypotheek dient gevestigd te worden in een notariŰle akte door alle eigenaren. 

De aan het recht van hypotheek verbonden geldlening.

De hypothecaire lening is er in een aantal vormen, te weten onder andere:

  • de lineaire hypotheek;
  • de annu´teitenhypotheek
  • de aflossingsvrije hypotheek

De meest voorkomende lening is de aflossingsvrij lening waarbij de aflossing opgebouwd wordt door een levensverzekering, een spaarverzekering of door middel van beleggingen.

Iedere vorm van lening heeft zijn eigen voor- en nadelen, een goede voorlichting omtrent de voor- en nadelen voor u is dus noodzakelijk.